Energetyka i usługi publiczne

Bezpieczna. Zrównoważona. Dostępna cenowo. Społeczeństwa coraz częściej oczekują energii, która jest właśnie taka. FleishmanHillard pomaga klientom z branży energetycznej w zarządzaniu oczekiwaniami interesariuszy. Warszawski zespół FleishmanHillard doradza organizacjom, jak skutecznie działać w środowisku wymagającym przejrzystości i najwyższego poziomu odpowiedzialności. Dzięki wykorzystaniu naszych autorskich narzędzi, mamy dostęp do informacji, które wpływają na procesy decyzyjne i dotyczą wszystkich zainteresowanych stron. Od rozwoju infrastruktury energetycznej do wdrażania nowych technologii, pomagamy przedsiębiorstwom dotrzeć z komunikacją do ich kluczowych odbiorców. Dodatkowo, nasi doradcy energetyczni doskonale znają tematy, trendy i osoby mające wpływ na branżę. Pomagają też zrozumieć specyfikę tego często nie do końca rozumianego sektora.