Komunikacja marki - Brand Marketing

Dla nas liczy się efekt i pozytywny wpływ marki na otoczenie. Jak to robimy? Na początku zbieramy tzw, insights czyli wnioski, które dostarczają nowej wiedzy. Na ich podstawie kreujemy pomysł, który ma zbudować pozytywny dla marki oddźwięk. Pomysł ten rozpisujemy na komunikaty, które mają za zadanie dotrzeć do konsumenta poprzez różne kanały komunikacji. Pomysły znaczą w komunikacji konsumenckiej najwięcej. Warunkiem ich skuteczności jest to, by były autentyczne oraz by marka była częścią tej opowieści.