Public Affairs i Government Relations

Znajomość otoczenia regulacyjnego oraz poparcie decydentów kształtujących społeczno-gospodarczą rzeczywistość często jest warunkiem powodzenia ważnych projektów społecznych i biznesowych. Dlatego też firmy, stowarzyszenia branżowe i organizacje pozarządowe zwracają się do FleishmanHillard z prośbą o pomoc w zbudowaniu relacji z otoczeniem instytucjonalnym – zarówno z administracją publiczną, jak i sektorem pozarządowym i środowiskiem naukowym. Niezależnie od tego, czy decyzje w istotnej sprawie zapadają w Warszawie, Brukseli i czy innym miejscu, międzynarodowy zespół specjalistów FleishmanHillard pomoże w osiągnięciu celów twojej organizacji.