Sektor publiczny

Rozumiemy zobowiązania instytucji zarządzających środkami publicznymi oraz specyficzne wymagania dotyczące ich sposobu komunikowania się z opinią publiczną i decydentami. Pomimo różnic regionalnych, istnieje jedna uniwersalna prawda: instytucje publiczne muszą funkcjonować w rzeczywistości, w której oczekiwania rosną szybciej niż dostępne zasoby. Coraz częściej ich sukces zależy od zdolności jasnego komunikowania się, edukowania i angażowania odbiorców. Muszą być bardziej dostępne i lepiej rozumiane, aby zdobyć wiarygodność i zaufanie publiczne. Mając na uwadze te priorytrty pracujemy w Polsce i różnych krajach w celu promowania właściwych zachowań, objaśniania zmian i angażowania obywateli. Współpracujemy również międzynarodowo, aby budować pozytywną reputację krajów, wspierać dyplomację, handel i inwestycje, turystykę oraz zdrowie publiczne.

Sektor publiczny Opinie i aktualności