Komunikacja włączająca - inkluzywna

Język jakim się posługujemy w komunikacji wewnętrznej czy zewnętrznej bywa czasami daleki od inkluzywności.  Zwykle nie jest to kwestią złej woli, ale zakorzenionych w kulturze i powielanych w języku archaicznych wyobrażeń, krzywdzących stereotypizacji lub zwykłej niewiedzy.

Jako FleishmanHillard doradzamy w jaki sposób stosować komunikację włączającą – jak budować strategię uwzględniającą DE&I (diversity, equity and inclusion).  Doradzamy  w jaki sposób mówić i pisać w sposób empatyczny i wolny od stereotypów w szczególności w stosunku do osób reprezentujących grupy mniejszościowe. Budujemy i realizujemy programy zaangażowania pracowników (employee engagement) włączające pracowników reprezentujących grupy mniejszościowe, stosując przy tym etykę języka. Doradzamy także, jak komunikować na zewnątrz istniejące już w organizacji czy firmie projekty związane z inkluzywnością.