Jak mówić i pisać o grupach narażonych na dyskryminację

Powstał Poradnik: jak mówić i pisać o grupach mniejszościowych. Publikacja przeznaczona jest dla osób zajmujących się komunikacją społeczną. W jej opracowaniu brały udział wyspecjalizowane organizacje pozarządowe. Poradnik patronatem objęła Rada Języka Polskiego oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Jako osoby zajmujące się komunikacją zdajemy sobie sprawę, że język ma wpływ na tworzenie rzeczywistości społecznej. Wiemy, że słowa mogą ranić, nawet wbrew intencjom wypowiadających je osób. Jednocześnie obserwujemy zaostrzenie języka debaty publicznej, wynikające z polaryzacji, a także z walki o uwagę odbiorców. Chcielibyśmy, by język używany publicznie tworzył rzeczywistość przyjazną, w której nikt nie czuje się wykluczany, dyskryminowany czy obrażany.  Dlatego też, wraz z partnerami społecznymi oraz we współpracy merytorycznej z prof. dr hab. Ewą Kołodziejek przygotowaliśmy Poradnik: jak mówić i pisać o grupach mniejszościowych.

– Nie chcemy, by język był narzędziem dominacji nad drugim człowiekiem. Chcemy natomiast, by naszym działaniom słownym przyświecała zasada wzajemności zawarta w „złotej regule etycznej”: traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany. Lub w prostej, ogólnoludzkiej sentencji: Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe – podkreśla prof. dr hab. Ewa Kołodziejek z Uniwersytetu Szczecińskiego, członkini Rady Języka Polskiego.

Publikacja ma ułatwić mówienie i pisanie w sposób niedyskryminujący, empatyczny i wolny od stereotypów o grupach narażonych na dyskryminację – o kobietach, osobach tworzących społeczność LGBT, uchodźcach, Żydach i Afrykanach. Rozdziały poświęcone każdej z grup napisane zostały przez autorów i autorki z wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych: Fundacji Dziewuchy Dziewuchom, Stowarzyszenia Kampania przeciw Homofobii, Fundacji Ocalenie, Fundacji Afryka Inaczej, Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent oraz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

Poradnik dostępny jest w wersji online na stronie https://etykajezyka.pl/, również do pobrania jako plik .pdf, na licencji CC (BY). Oznacza to, że może być wykorzystywane w dowolny sposób i bez ograniczeń, za podaniem źródła.