Pomyśl ubezpieczenie – zyskaj ochronę reputacji (komunikacja kryzysowa)

Reputację buduje się długo. Można ją za to łatwo narazić na szwank w przypadku kryzysu i źle poprowadzonej komunikacji. Przykładów negatywnych konsekwencji utraty reputacji jest wiele – od utraty zaufania, aż po działania regulatorów. Co istotne, te negatywne konsekwencje są praktycznie niezależne od przyczyny wystąpienia kryzysu.

Prawdopodobieństwo ataku cybernetycznego

Według Światowego Forum Ekonomicznego jednym z istotnie zyskujących na znaczeniu ryzyk dla firm są masowe oszustwa cybernetyczne i kwestie związane z kradzieżą danych. Znalazły się one na 5. miejscu w raporcie z 2020 roku. Wszelkie dane wskazują także, że w związku z występującą pandemią COVID-19 i masowym wprowadzeniem pracy zdalnej ryzyko to jeszcze wzrasta.

Komunikacja kryzysowa w pakiecie z ubezpieczeniem

Obecnie na polski rynek zostały wprowadzane produkty ubezpieczeniowe mające na celu ochronę od ryzyk cybernetycznych. W przypadku posiadania ubezpieczenia, w momencie wystąpienia ataku cybernetycznego następuje aktywacja polisy i uruchomienie działań specjalistów IT zarządzających incydentami, kancelarii prawnej oraz agencji PR,  co ma na celu minimalizację strat wynikających np. z wycieku danych czy cyberataku.

Przykładem takiej polisy jest  ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych wprowadzone przez PZU. W ramach ubezpieczenia FleishmanHillard może uruchomić wsparcie komunikacyjne, którego celem jest ochrona lub odbudowa reputacji naruszonej poprzez cyberzdarzenie. Wsparcie i komunikacja kryzysowa może obejmować w zależności od sytuacji m.in. opracowanie i wdrożenie strategii postępowania, w tym komunikację skierowaną do klientów, kontrahentów i mediów a także, opracowanie postów do wykorzystania w mediach społecznościowych czy opracowanie informacji z przeznaczeniem na strony internetowe poszkodowanej firmy.