Komunikacja korporacyjna i zarządzanie reputacją

Aby odnieść sukces w świecie, gdzie organizacje i ich menedżerowie są pod nieustanną i wciąż zwiększającą się presją, kluczowe jest zrozumienie oczekiwań interesariuszy.
Firma musi zmniejszać dysonans pomiędzy tym, co mówi i jak się zachowuje (marka), a sposobem, w jaki postrzegają ją inni (reputacja). Konieczność wyrównania tej różnicy (zapełnienia luki reputacyjnej) prowadzi do powstania nowego modelu, w którym połączenie marki i reputacji daje kadrze menedżerskiej nowe spojrzenie na organizację ich firmy.

FleishmanHillard posługuje się metodologią, która pomaga firmom w zrozumieniu i wyciągnięciu wniosków m.in. z badań, które pozwolą efektywnie zarządzać relacjami z otoczeniem. Celem jest także uzyskanie zaangażowania opartego o rzeczywiste relacje, które otwiera nowe możliwości we współpracy z grupami docelowymi.