O czym mówią CEO? Q1 należał do Trumpa

Sytuacja polityczna w Stanach Zjednoczonych, a w szczególności działania prezydenta Donalda Trumpa zdominowały medialny przekaz dyrektorów generalnych największych amerykańskich spółek w pierwszym kwartale 2017 roku. Ban imigracyjny, polityka zdrowotna, administracja i środowisko regulacyjne to najczęściej podnoszone kwestie – wynika z raportu CEO Media Index, opracowanego przez FleishmanHillard.

Ponad jedna trzecia wszystkich wątków poruszanych przez dyrektorów generalnych największych amerykańskich spółek skupiła się na polityce oraz działaniach Donalda Trumpa. Zagadnienia te zdominowały cztery na pięć sektorów: finansowy, zdrowotny, technologiczny oraz przemysłowy.

Choć w pierwszym kwartale 2017 roku widać wyraźny wzrost liczby dyskusji w social mediach, to jeśli chodzi o wątki około-trumpowe, na pierwszym miejscu pozostają media tradycyjne.

 

Sektor finansowy na czele

Pierwszy raz od kilku lat dyrektorzy generalni z sektora finansowego byli najbardziej aktywnymi podmiotami rynku medialnego w pierwszym kwartale 2017 roku. To właśnie oni najbardziej skupili się na dyskusji o polityce Trumpa i generalnym obrazie i wyzwaniach sektora. Łącznie wzięli udział w ponad 450 dyskusjach.  Znaczna część skupiła się na wpływie polityki i nowych regulacji na branżę.

Co ciekawe, w sektorze finansowym dystrybucja treści odbywała się z wyłączeniem social mediów. Najczęstszą formą okazywał się wywiad na wizji, na następnych pozycjach znalazły się oficjalne listy zarówno do interesariuszy, jak i pracowników firmy. Najbardziej aktywny okazał się Jamie Dimon, Dyrektor Generalny JP Morgan Chase, który w wywiadach najczęściej dzielił się z odbiorcami swoim spojrzeniem na perspektywy rozwoju rynku finansowego w czasie kadencji Trumpa.

Sektor zdrowotny, który zamknął stawkę i był najmniej aktywną branżą, podobnie jak finansowy, w komunikacji nie wykorzystywał social mediów.

 

 

Technologia idzie krok naprzód

Jak w pozostałych sektorach, tak i w przypadku branży technologicznej dyrektorzy generalni najczęściej mówili o obecnej sytuacji politycznej. Jednak mówienie o różnych aspektach, zwłaszcza kulturowych, które wiążą się z działaniami prezydenta, to nie jedyny wyróżnik. Branża poszła za ciosem i poza dyskusją, podjęła szereg aktywności, takich jak listy, czy akcje społeczne.

Nie jest zaskoczeniem, że niezależnie od tematu, na pierwszym miejscu postawiono komunikowanie się z odbiorcami za pomocą Twittera i Facebooka – w dużej mierze właśnie na tych kanałach bazowały komunikaty dotyczące sektora, które pojawiały się w mediach tradycyjnych.

Innowacje i CSR

Dyrektorzy generalni, zarządzający spółkami z branży konsumenckiej oraz sektora przemysłowego, byli jedynymi, którzy w pierwszej kolejności nie skupiali się w przekazie na aktywnościach Trumpa.

Ci pierwsi kierowali  za pomocą Facebooka i Twittera komunikaty do pracowników oraz informowali o inicjatywach CSR.  Doug McMillon z Walmarta, był jedynym, który przez ostatni kwartał w ogóle nie wypowiedział się na temat obecnej sytuacji politycznej USA. Za to niemalże codziennie publikował na Facebooku treści, w których chwalił swoich pracowników, a także propagował działania firmy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Elon Musk, dyrektor Generalny Tesli, komunikację podzielił kanałami. Zarówno o polityce, jak i produktach mówił za pomocą Twittera. Mediom tradycyjnym pozostawił innowacje, postęp technologiczny czy przemysł kosmiczny.

Media tradycyjne vs. social media

Raport pokazuje, że komunikacja w mediach społecznościowych skupiała się na tematach zorientowanych na konsumenta. Sektor konsumencki wykorzystał social media do komunikacji zorientowanej  na pracowników.

Z wyjątkiem najbardziej regulowanych sektorów, czyli zdrowotnego oraz finansowego, pozostałe podzieliły komunikaty pomiędzy media tradycyjne a social media. W tych pierwszych, pojawiając się zwykle z zagadnieniami, skupionymi wokół  wyzwań, jakie stawia przed biznesem środowisko polityczne, ale także sama branża.

W przekazie medialnym bardzo często pojawiało się porównywanie amerykańskiej gospodarki ze światowymi rynkami, a także  społeczna odpowiedzialność biznesu i treści zorientowane na pracowników. Pokazało to, że celem nadrzędnym wszystkich podmiotów w pierwszym kwartale, było podkreślenie zaangażowania w sprawy poszczególnych społeczności, jak i całego kraju. Szczególnie w świetle zastanej sytuacji politycznej.

O raporcie

CEO Media Index to cykliczny raport przygotowywany przez FleishmanHillard. Monitoruje obecność w mediach 30 najbardziej wpływowych dyrektorów generalnych ze Stanów Zjednoczonych od ponad roku, w celu śledzenia metod komunikacyjnych wpływających na relacje z interesariuszami, reputację oraz cele biznesowe spółek, które reprezentują. Każdy dyrektor zarządzający został przebadany pod kątem pojawiania się w czołowych mediach oraz innych znanych środkach przekazu, w tym zmonitorowane zostały ich indywidualne kanały w mediach społecznościowych.

Raport dostępny w całości pod linkiem: FH CEO Media Index Q1 2017