Piloci morscy rozpoczęli współpracę z FleishmanHillard

Piloci morscy ze stacji pilotowej w Szczecinie rozpoczęli współpracę z agencją FleishmanHillard. Zespół FH będzie odpowiadał za budowanie świadomości na temat zawodu pilota morskiego oraz pilotażu morskiego.

Pilot morski jest jednym z najstarszych i jednocześnie najmniej znanych zawodów. Sam pilotaż morski jest usługą publiczną i ważnym elementem transportu morskiego. Gwarantuje sprawną, efektywną i bezpieczną obsługę ruchu w portach. Jego funkcjonowanie regulują dwie ustawy: Kodeks morski z 18 września 2001 r. i Ustawa o bezpieczeństwie morskim z 18 sierpnia 2011 r., a także rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

Zadaniem pilota morskiego jest udzielanie kapitanowi statku informacji o warunkach nawigacyjnych oraz rad w prowadzeniu statku na danym akwenie, co zapewnia bezpieczeństwo wprowadzenia lub wyprowadzenia z portu jednostki morskiej. Aby wykonywać zawód pilota morskiego trzeba spełnić wymogi kwalifikacyjne określone prawem – posiadać specjalistyczną wiedzę, doświadczenie w manewrowaniu statkami oraz znajomość warunków w danym porcie. W Polsce pilotem może zostać wyłącznie kapitan żeglugi wielkiej z wieloletnią praktyką morską. Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) uznaje rolę pilotów za kluczową w ograniczaniu i eliminowaniu potencjalnego ryzyka ekonomicznego i środowiskowego.

Pilotaż morski dzieli się na obowiązkowy i dobrowolny. Urzędy Morskie biorąc pod uwagę bezpieczeństwo żeglugi określają wody, akweny, wejścia do portów oraz statki, dla których pilotaż jest obowiązkowy. Pilotaż dobrowolny zależy od decyzji kapitana.

Eksperci Banku Zachodniego WBK szacują wzrost przeładunków w polskich portach w ciągu trzech kolejnych lat na poziomie średnio ok. 4% rocznie. Wg prognoz UE od 2013 do 2030 r. wielkość ładunków obsługiwanych w portach w całej unii wzrośnie o połowę. Wraz z rozwojem przemysłu morskiego niezbędne będzie zapewnienie bezpieczeństwa i sprawnej obsługi portów w tym dobrze zorganizowanego pilotażu morskiego. Dzięki doświadczeniu pilotów, wysokiemu poziomowi wyszkolenia, profesjonalizmowi i niezależności w podejmowaniu decyzji odnośnie wykonywania usług pilotowych, w Polsce wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa w polskich portach są jednymi z najlepszych w Europie.